กรุงเทพมหานคร
1
สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
โดยสาร
680
60
5/5
1
2
กรมราชองครักษ์
   -  แฟลตชั้นนายพล  อาคาร  11   ถ.โยธี
โดยสาร
600
60
2/2
1
3
มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา
   -  อาคารประถมสาธิตหลังใหม่  ( อาคาร 16 )
โดยสาร
750
60
5/5
1
   -  คณะวิทยาการจัดการ  ( อาคาร   56  )
โดยสาร
630
60
4/4
1
   - ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา ( อ. 31 )
โดยสาร
630
60
5/5
2
   -  อาคารประกอบพร้อมสระว่ายน้ำ
โดยสาร
630
60
4/4
1
   -  คณะมนุษศาสตร์   ( อาคาร 35 )
โดยสาร
750
60
4/4
1
   -  อาคารวิทยาการจัดการ   ( อาคาร  57 )
โดยสาร
630
60
5/5
1
4
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -  ตึกสรีรวิทยา
โดยสาร
900
60
4/4
1
5
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
   -  ตึกโภชนาการ   ( อาคาร  5  )
ส่งของ
50
30
3/3
2
   -  ตึกโภชนา
บรรทุกกึ่งโดยสาร
750
60
2/2
1
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   -  อาคารสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย
ส่งของ
100
30
8/8
1
7
โรงพยาบาลบางนา  1  กม. 3
โดยสารเตียงคนไข้
750
60
7/7
1
โรงพยาบาลบางนา  1  กม. 3  ( ส่วนต่อเติม )
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
5/5
1
โรงพยาบาลบางนา  1  กม. 3  ( ส่วนต่อเติม )
ส่งของ D/W FLOOR 
500
6
5/5
1
โรงพยาบาลบางนา  1  กม. 3  ( ส่วนต่อเติม )
ส่งหลอดเลือด
30
15
2/2
1
โรงพยาบาลบางนา  1  กม. 3  ( หอพัก )
โดยสาร
450
60
4/4
1
8
โรงแรมริเวอร์ไซค์
โดยสาร
1000
105
8/8
2
9
สมาคมเยาวนารีคริสเตียนแห่งกรุงเทพ ( YWCA )
โดยสาร
450
60
5/5
1
10
ห้างหุ้นส่วน กรุงเทพวิทยา ถนนงามวงศ์วาน
โดยสาร
900
45
5/5
1
11
บจก.แกรนด์เฮาส์
   -  อาคาร  C  ถนนนวมินทร์
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
60
6/6
1
   -  อาคาร  F  ถนนนวมินทร์
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
60
6/5
1
   - อาคารสีส้ม - อาคารสีเขียว  ถนนนวมินทร์
บรรทุกกึ่งโดยสาร
3000
6.7
2/2
2
   -  อาคารแกรนด์สปอร์ต  พาร์ค
บรรทุก
1000
6
3/3
2
   -  อาคารแกรนด์สปอร์ตพาร์ค
บรรทุก
3000
6.7
2/2
2
   -  อาคาร  4  ชั้น ซอยมหาดไทย
โดยสาร
550
60
4/4
1
12
บจก.เยเนอรัลแคนดี้  อาคารสำนักงาน
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
8
5/3
1
บจก.เยเนอรัลแคนดี้  อาคารผลิต
บรรทุกกึ่งโดยสาร
2000
6
5/6
1
บจก.เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ 
บรรทุกกึ่งโดยสาร
2000
6.7
5/6
1
13
บจก. แฟนซีอาร์ท
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
30
6/6
1
14
บจก.กิ๊ฟแลนด์  
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
22
5/5
1
15
บจก.สีเพชรบางบอน
บรรทุก
1000
4
3/3
2
16
บจก.อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย  ( ตึกหน้า )
โดยสาร
550
30
12/12
1
17
หจก.ทวีกิจค้าไม้
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
6.7
3/3
1
หจก.ทวีกิจค้าไม้
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
6.7
2/2
1
18
COMETS INTERTRADE CO., LTD.
โดยสาร
550
60
6/6
1
19
บ้านพักอาศัยคุณวรรณวิมล เอกมัยซ.6
โดยสาร MRL
550
60
5/5
1
20
อาคารณัฐภัทรการ์เมนท์
บรรทุก
1000
30
5/5
1
21
อาคารมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถ.อู่ทอง
ส่งของ
50
25
4/4
1
22
คุณสุปรียา แสงหิรัญ
โดยสาร MRL
750
60
8/8
1
23
ดร.ฉวัช อาคาร NEW BUSINESS 
โดยสาร
630
60
8/8
2
ดร.ฉวัช อาคาร NEW BUSINESS อาคารเก่า
โดยสาร
450
60
7/7
1
24
บจก.เมคคอมน์ ประเทศไทย
โดยสาร
750
60
4/4
1
25
บริษัท  หมอมี  จำกัด  พระราม 1 ปทุมวัน
โดยสารกึ่งบรรทุก
1000
30
4/4
1
26
แพทย์หญิงจันทิมา  ปโชติการ   ซอยวิภาวดี 17
บรรทุกไฮดรอลิคส์
300
4
2/2
1
27
 MURAMOTO ELECTRON [ THAILAND ]
 - AREA  " QA - VTR "
บรรทุกรอกสลิง
2000
6.6
3/3
1
 - AREA  " CRT.2 - WASHING 2/2 "
บรรทุก
2000
30
3/3
1
 - AREA " CRT.2 - WASHING 2/1 "
บรรทุก
1000
30
3/3
1
 - AREA " QC -CRT.1 "
บรรทุกรอกโซ่
3000
6.6
2/2
1
จ. กาญจนบุรี
28
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    -  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
โดยสาร
1000
60
4/4
1
    -  อาคารศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย
โดยสาร
1000
60
4/4
1
    -  อาคารเรียนรวม  7
โดยสาร
900
60
4/4
1
จ.กาฬสินธ์
29
ร้านปรีชาพาณิชย์  ( อำเภอสมเด็จ )
โดยสาร
550
60
4/4
1
30
ร้านงี่ชงพานิช       ( อำเภอสมเด็จ )
โดยสาร
550
60
5/5
1
จ. ขอนแก่น
31
บริษัท  แฟรี่  พลาซ่า  จำกัด
โดยสาร
1000
60
9/9
4
"
บรรทุก
750
60
2/2
1
"
บันไดเลื่อน
9000/H
30
12
32
 บริษัท  คาสเดย์  (ขอนแก่น)  คอร์เปอร์เรชั่น   จำกัด
บรรทุก
2000
6
2/2
1
"
บรรทุก
1000
6
2/2
1
33
โรงแรมโรมาโฮเต็ล   
โดยสาร
550
45
7/7
2
34
บจก.เอส พี มอเตอร์ขอนแก่น
บรรทุก
1000
30
4/4
1
"
ส่งของ
100
25
4/4
1
"
บรรทุก
1000
6.6
2/2
1
จ.จันทบุรี
35
บจก.ธนาธิวัฒน์
บรรทุก
500
8
3/4
1
จ.ฉะเชิงเทรา
36
โรงเรียนศรีวิทยา  บางบัว
โดยสาร
550
60
5/5
1
37
บจก.ซัมซุง อิเล็คโทรนิคส
บรรทุก
2000
25
2/2
2
จ. ชลบุรี
38
โรงแรมคาเมลอท       ( พัทยา )
โดยสาร
450
60
7/7
2
โรงแรมคาเมลอท       ( พัทยา )
โดยสาร
750
60
7/7
1
โรงแรมคาเมลอท       ( พัทยา )
โดยสาร
750
60
7/7
1
39
โรงแรมรัตนสุขอินน์ พัทยา
โดยสาร
600
60
7/7
1
40
อาคารมอนติคาร์โล    ( พัทยา )
โดยสาร
550
60
4/5
1
41
ร้านเล้งกี่โภชนา
โดยสาร
600
60
5/5
1
ร้านเล้งกี่โภชนา  อพาร์ทเมนท์ A
โดยสาร
550
60
6/6
1
ร้านเล้งกี่โภชนา  อพาร์ทเมนท์ B
โดยสาร
550
60
6/6
1
ร้านเล้งกี่โภชนา  พารากอน
โดยสาร
630
60
6/6
1
ร้านเล้งกี่โภชนา  บจก.แอล เค รอยัล สวีท
โดยสาร
630
60
6/6
1
42
อาคารบาร์โคนี  
โดยสาร
550
60
5/5
1
43
โรงเรียนมาลีวิทย์พัทยา
โดยสาร
1000
90
4/4
1
               "
โดยสาร
1000
105
7/7
1
               "
โดยสาร
1000
90
3/3
1
44
SCANDINAVIAN  VILLAGE CO. Ltd.
โดยสาร
750
90
5/5
3
45
UNITED  PLACE  ถ.บางแสนล่าง
โดยสาร
600
90
6/6
1
46
บจก.มะขามคู่คอนโด ( อ.ศรีราชาเบย์ คอนโดฯ )
โดยสาร
600
90
7/7
1
47
อาคารเดอะไทร์ รีสอร์ท บางแสน 
ส่งของ
150
30
2/2
1
48
บจก.โรงโม่หินศิลา (บุญวิจิตรอพาร์ทเมนท์)
โดยสาร
450
60
6/6
1
49
อพาร์ทเมนต์ ซ.บัวขาว ( คุณมานะ ) พัทยา
โดยสาร
750
30
4/4
1
50
อาคารปานตา อพาร์ทเมนท์
โดยสาร
600
60
6/6
1
51
บจก.ญาณามาน
ไฮโดรลิคส์
300
6
6/6
1
52
นิติบุคคลอาคารชุดไดอาน่า เอสเตท
โดยสาร
630
60
8/8
2
53
บจก.ดูแอนด์ดัน( อาคารลมสบาย บางแสน)
โดยสาร MRL
600
60
4/4
1
54
จอมเทียนฮิลล์ คอนโดมิเนี่ยม
โดยสาร
750
60
9/9
1
จ.  เชียงใหม่
55
คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   -  อาคารพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์
โดยสาร
1000
45
3/3
1
   -  อาคาร  M.D
โดยสาร
1000
45
5/5
1
   -  อาคาร  M.D
โดยสาร
550
45
5/5
1
   -  ตึกผ่าตัด   1,2
โดยสาร
1000
45
3/4
2
   -  ตึกผ่าตัด   3,4
โดยสาร
1000
45
3/3
2
   -  อาคารโภชนาการ
โดยสาร
550
45
2/2
2
   -  อาคารบัณฑิตศึกษา
โดยสาร
1300
45
6/6
1
   -  อาคารตะวัน   กังวานพงษ์  ( เบอร์  20 )
บรรทุก
550
45
4/4
1
   -  อาคารพัสดุ  และยานพาหนะ
โดยสาร
1,000
45
4/4
1
   -  อาคารเรียนรวม
โดยสาร
1300
45
10/10
1
   -  อาคารตะวัน กังวานพงษ์ ( ลิฟท์ส่งยา )
ส่งของ
50
25
7/7
1
   -  อาคารรังสีรักษา  
บรรทุก
750
20
4/4
1
56
โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ
โดยสารเตียงคนไข้
1000
25
2/2
1
57
บจก.ท็อปแอร์พอร์ท
โดยสาร
630
60
7/7
1
58
ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้าน ณ ภัทรแมนชั่น
โดยสาร
600
60
5/5
1
59
หจก.เชียงใหม่เด่นเสมอ
บรรทุก
1500
8
4/4
1
60
บจก.สหอาหลั่ย ( บ้านสวนคอร์ท 1 )
โดยสาร
550
50
8/8
1
บจก.สหอาหลั่ย  ( อาคารศิรินันท์ คอร์ท )
โดยสาร
600
60
8/8
2
61
วัดร่ำเปิง ( ตโปธาราม )
โดยสาร
900
60
4/4
1
62
หจก.ป.ธีรก่อสร้าง
โดยสาร
550
60
6/6
1
63
อาคารสงวนมาลี  แมนชั่น
โดยสาร
750
60
6/3
1
64
โรงเรียนฉือจี้ มูลนิธิ  ( อ.ฝาง )
โดยสาร
1350
30
3/3
1
65
บจก.ธานินทร์ เอลน่า
บรรทุกกึ่งโดยสาร
500
6
2/2
1
66
หจก.เชียงใหม่ศิริภัณฑ์
บรรทุกกึ่งโดยสาร
2000
30
6/7
2
67
อาคารต้นรังเพลส ซ.วัดอุโมง
โดยสาร
630
60
7/7
1
68
บจก.มาดามลี ฟุ๊ดส์
ส่งของ D/W
100
25
2/2
1
69
บจก.ฟาร์ม่าช้อย อินเตอร์เนชั่นแนล
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
30
5/5
1
จ.ชุมพร
70
โรงเรียนเทศบาลอุปถัมป์ ( หลังสวน )
โดยสาร
450
40
3/3
1
จ.ชัยภูมิ
71
โรงแรมเลิศนิมิตร
โดยสาร
550
60
6/6
1
จ.  ตาก
72
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
   -  อาคารพักพยาบาล  
โดยสาร
630
60
5/5
1
   -  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
4/4
2
   -  อาคารเภสัชกรรม
ส่งของ
200
30
5/5
1
73
โรงพยาบาลแม่สอด
   -  อาคารรักษาพยาบาล
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
4/4
2
   -  อาคารเภสัชกรรม
ส่งยา
100
25
2/2
1
   -  อาคารคลังพัสดุ และซ่อมบำรุง  3  ชั้น
ส่งของ
300
25
4/4
1
74
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตตาก
โดยสาร
1000
60
6/6
1
จ.นครปฐม
75
บจก.บุญช่วยอุตสาหกรรม
บรรทุกกึ่งโดยสาร
2000
6
3/3
2
76
บจก.นครชัยศรีอุตสาหกรรม
โดยสาร
1000
60
4/4
1
           "
บรรทุกกึ่งโดยสาร
2000
30
4/4
1
จ.  นครราชสีมา
77
โรงแรมเจ้าพระยาอินน์
โดยสาร
550
60
5/5
1
78
อาคารร้านคุณธงชัย  ลิ้มชูวงศ์
โดยสาร
450
60
4/4
1
79
อาคาร  SOGO  SHOP  
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
6
5/5
3
อาคาร  SOGO  SHOP  
บรรทุกประตูยืด
500
6
5/5
1
อาคาร  SOGO  SHOP  
บรรทุกประตูยืด
1000
6
4/4
1
80
ร้านศรีสมัย  อ.ด่านขุนทด
บรรทุก
1000
30
4/4
1
81
บจก.ทองไทยวัฒนา
โดยสาร
450
60
5/5
1
          "
บรรทุก
1000
.5-7
5/5
1
82
โรงแรมศิริโฮเต็ล
โดยสาร MRL
450
60
4/4
1
จ.นครพนม
83
โรงพยาบาลนครพนม  ( อาคารโรงซักฟอก )
ส่งของ
200
25
3/3
2
จ.  นนทบุรี
84
กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี
โดยสาร
550
60
4/4
1
85
สำนักงานประกันสังคม 
โดยสาร
900
60
4/4
1
          "
ส่งของ
100
30
4/4
1
86
ปากเกร็ดอพาร์ทเมนท์  ซอยวัดกู้
โดยสาร
550
60
7/4
1
87
บจก.สมอินเตอร์มาเก็ตตี้ง
โดยสารรอกสลิง VVVF
750
30
4/4
1
88
หจก.พธูแอนด์ซันด์ ( ซ.วัดกำแพง )
โดยสาร
600
60
5/5
1
89
ภัตตาคารแวร์ซาย  สาขาพระนั่งเกล้า 
ส่งของ
200
30
2/2
1
90
บจก.ตั้งธนสิน ( โรงรับจำนำ สาขานนทบุรี )
บรรทุกรอก
400
6.7
3/3
1
91
อาคารทับทิมทอง อพาร์ทเมนท์
โดยสาร
550
60
6/3
1
92
วัดผาสุขมณีจักร  ( เมืองทองธานี )
โดยสารไฮดรอลิคส์
300
5
3/3
1
จ.  นครสวรรค์
93
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 -  อาคารเรียนรวม  6  ชั้น  ( อาคาร 10 )
โดยสาร
1000
60
6/6
1
 -  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ( อาคาร 11 )
โดยสาร
1000
60
5/5
1
 -  อาคารวิทยบริการ   (  อาคาร  12 )
โดยสาร
1000
60
6/6
1
 -  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ( อาคาร 13 )
โดยสาร
1000
60
4/4
1
 -  อาคารเรียนรวม   9  ชั้น  ( อาคาร 14 )
โดยสาร
1350
90
9/9
2
 -อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ ( อาคารต้นน้ำ )
โดยสาร
750
60
4/4
1
 -  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
โดยสาร
1000
60
4/4
2
94
อาคารแสงพิทักษ์การไฟฟ้า
โดยสาร
550
60
7/7
1
"
บรรทุก
1100
25
8/8
1
95
อาคารวนิทัศน์คอนโดมิเนี่ยม
โดยสาร
450
60
9/9
1
96
อาคารแสงตะวัน
โดยสาร
630
60
8/8
1
97
บจก.นครสวรรค์   ส.ยานยนต์
โดยสาร
750
60
8/8
1
               "
ส่งของ
100
30
5/5
1
98
บจก.จึงใจ้หมง  ( 2539  )
โดยสาร
550
60
5/5
1
                "
บรรทุก
1000
6
3/4
1
                "
บรรทุก
1500
8
3/3
1
99
ร้านเดชาฟาร์มาซี
โดยสาร
450
60
5/5
1
100
หอพักอโนดาต  
โดยสาร
550
60
5/5
1
101
โรงแรมอโนดาต
โดยสาร SWINGDOOR
550
45
7/7
1
102
อาคารพีเอ  แมนชั่น
โดยสาร
600
90
5/5
1
103
บจก.นิภาพรพัฒน์ ( BIG C นครสวรรค์ )
โดยสาร
1350
60
5/5
1
                "
บรรทุก
1500
30
5/5
2
104
บจก.รักมั่นคง
โดยสาร
600
60
5/5
1
105
อาคารรุ่งจิตต์สปอร์ต
โดยสาร
750
60
6/6
1
106
โรงแรมราชาวดี  รีสอร์ท
โดยสาร
600
60
6/6
1
จ.บุรีรัมย์
107
หจก.นางรองถนัดยนต์
โดยสาร
630
60
6/6
1
108
หจก.ลำปลายมาศอุดมก่อสร้าง
โดยสาร
450
45
3/3
1
109
หจก.บุรีรัมย์ไพศาลยนต์
โดยสารกึ่งบรรทุก
1000
25
4/4
1
110
ร้านเจพลาซ่า  ลำปลายมาศ
โดยสารบรรทุก
1000
60
4/4
1
111
บจก.สยามกิจลำปลายมาศ
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
8
3/4
1
112
โรงเลื่อยจักรนางรอง
โดยสารไฮโดรลิคส์
1000
30
4/4
1
จ.  ปทุมธานี
113
อาคารครอบครัวตัว ก. อพาร์ทเมนท์
โดยสาร
550
60
4/4
1
114
วัดพระธรรมกาย  
โดยสาร
1000
6
2/2
3
115
บจก.ตั้งธนสิน
โดยสาร
750
60
6/6
1
จ.  ประจวบคีรีขันธ์
116
ร้านแสงชัยพานิช
บรรทุก
2000
45
4/4
1
117
อาคารวรรณรา โฮเต็ล
โดยสาร MRL
800
60
6/6
1
อาคารวรรณรา โฮเต็ล 2
โดยสาร MRL
550
60
5/5
1
118
นภาลัย รีสอร์ท 
โดยสาร
550
60
6/6
2
119
 โรงแรมสกุลวิลัย ( ซ.บิณฑบาต )
โดยสาร
45
60
6/6
1
จ. ปราจีนบุรี
120
โรงแรมคิงส์โฮเต็ล
โดยสาร
450
60
5/5
1
121
บจก.ไทยคาเคดะเลซ
บรรทุกกึ่งโดยสารชนิดรอกโซ่ 
1000
5
2/2
1
จ.  พระนครศรีอยุธยา
122
บจก.ไทยเคนแมนทิแนนท์
บรรทุก
1500
30
2/2
3
123
บจก.ชัยยงไซโลการเกษตร
โดยสาร
450
30
2/2
1
124
บจก.ตั้งธนาสิน ( โรงรับจำนำ สาขาเจ้าพรหม )
บรรทุกรอก
400
6.7
3/3
1
125
บจก.ตั้งธนาสิน ( โรงรับจำนำ สาขาโรจนะ )
บรรทุกรอก
400
6.7
3/3
1
126
บจก.ไทยโทดะ ( นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ )
ส่งของ
100
25
2/2
1
127
คุณมานิจ ชาญเชาว์ ( อพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น )
โดยสาร
550
60
6/6
2
อาคารสินทิวาธานี 
โดยสาร
550
60
6/6
2
อาคารสินทิวาธานี 
โดยสาร
550
60
6/6
1
อาคารสินทิวาธานี 
โดยสาร
550
60
6/6
5
จ.  พิษณุโลก
128
โรงพยาบาลเด็กรัตนเวช  
บรรทุกเตียงคนไข้
750
60
5/5
1
129
โรงพยาบาลรัตนเวช  2
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
10/11
1
          "
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
9/9
1
          "
ส่งยา
100
30
9/9
1
          "
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
9/9
2
130
โรงพยาบาลพิษณุโลกอินเตอร์เวชการ
ส่งของ D/W TABLE TYPE
100
25
10/10
2
131
โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก ( ตึกอำนวยการ )
โดยสารเตียงคนไข้
750
60
4/4
1
          "            ( ตึกศัลยกรรม )
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
5/5
2
          "            ( ตึกศัลยกรรม )
โดยสาร
550
60
5/5
1
132
โรงแรมรัตนาปาร์ค
โดยสาร
750
60
7/6
1
133
บจก.ธรรมชาติรีสอร์ท
โดยสาร
630
60
6/6
1
จ.พิจิตร
134
บจก.ทรงชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตัคชั่น
  - อาคารเพรซิเดนท์ไรซ์ ไซโล
บรรทุก
1500
30
3/3
1
จ.  เพชรบูรณ์
135
บจก.เอส อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท
บรรทุก
1500
5
4/4
3
จ.เพชรบุรี
136
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  -  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
โดยสาร
900
60
4/4
1
137
หจก.สำราญค้าวัสดุก่อสร้าง
โดยสาร
1000
60
4/4
1
138
บมก.ลี พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยสาร
800
60
5/5
1
บมก.ลี พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( อาคารสัตว์น้ำ )
บรรทุก
1200
6
3/3
1
บมก.ลี พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( อาคารสัตว์บก )
บรรทุก
1250
6
5/5
1
จ.  ภูเก็ต
139
โรงแรมพันวาเบย์ 
โดยสาร
550
60
5/5
1
140
โรงแรมซีวิว
โดยสาร
630
60
3/3
1
141
โรงแรมเคปพันวา
โดยสาร
550
60
5/5
1
142
โรงแรมเมอร์ลิน บีช
โดยสาร
550
60
4/4
2
143
โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน
โดยสาร
750
60
4/4
2
144
HOTEL  CALIFORNIA 
โดยสาร
680
60
8/8
1
จ.ยโสธร
145
โรงแรม  เจ .พี .  เอ็มเมอรัลด์
โดยสาร
630
60
6/6
2
จ.ร้อยเอ็ด
146
หจก.รุ่งเจริญมอเตอร์
บรรทุก
700
22
4/4
1
147
ร้อยเอ็ด พลาซ่า
โดยสาร
750
60
6/6
1
       "
บรรทุก
1000
30
4/4
1
       "
บันไดเลื่อน
9000/H
30
3
148
ร้านชัยกูลอะไหล่
บรรทุก
1000
30
4/4
1
149
บจก.แหลมทองร้อยเอ็ด
โดยสาร
630
60
4/4
1
150
บจก.พลูเพชรสปอร์ต คลับ
โดยสาร
450
60
5/5
1
151
บจก.ชัยรักษ์มอเตอร์
บรรทุก
1000
6
3/3
1
จ.  ราชบุรี
152
อาคารขจรศักดิ์การแพทย์
โดยสาร
450
60
4/4
1
               "
ส่งของ
100
30
4/4
1
จ.  ระยอง
153
โรงแรมพาราไดซ์
โดยสาร
450
60
5/5
2
         "
ส่งของ
100
30
6/6
1
154
โรงแรมสตาร์
โดยสาร
1000
60
8/8
1
  -  อาคาร  สตาร์โฮเต็ล
โดยสาร
750
60
4/4
2
  -  อาคาร  สตาร์ โฮเต็ล
โดยสาร
750
60
4/4
4
  -  อาคาร  สตาร์ พลาซ่า
บันไดเลื่อน
2
โรงแรมระยองสตาร์
โดยสาร
750
60
9/9
3
โรงแรมสตาร์ ( อาคาร  2 )
บรรทุก
1000
60
4/4
2
155
อาคารสตาร์อพาร์เมนท์
โดยสาร
630
60
6/6
2
156
อาคารฟลอริด้านวดแผนโบราณ
โดยสาร
450
60
4/4
1
157
บจก.สยามการ์เดียนอินดัสทรีส์  ( ระยอง )
บรรทุก
2000
60
5/5
1
158
บจก.เอส พานิช ( อาคาร 1 ระยองบีช คอนโดเทล )
โดยสาร
375
60
5/5
1
      "                ( อาคาร 2 ระยองบีช คอนโดเทล )
โดยสาร
550
60
5/5
1
      "                ( อาคาร 3 ระยองบีช คอนโดเทล )
โดยสาร
600
60
5/5
1
159
บจก.ธนาธิวัฒน์
บรรทุก
1000
6
2/3
1
จ.  ลพบุรี
160
เฉลิมขวัญคอนโดทาวน์
โดยสาร
550
60
5/4
1
161
หจก.ไพโรจน์สโตร์
โดยสาร
450
60
5/5
1
จ.  เลย
162
โรงแรมคิงส์  
โดยสาร
550
60
3/3
1
จ. ลำพูน
163
โรงเรียนอรพินพิทยา   
โดยสาร
600
60
4/4
1
164
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส
ส่งของ
100
6
4/4
1
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส
ไฮดรอลิคส์
500
6
2/2
1
165
บจก.อาร์ทีเอช ( ฮาน่าไมโครอิเล็คโทรนิคส์ )
ส่งของ
300
25
4/4
1
จ.  ลำปาง
166
ศูนย์มะเร็ง ลำปาง
เตียงคนไข้
1000
45
3/3
1
              "
เตียงคนไข้
1000
60
3/3
1
              "
ส่งของ
400
6
3/3
1
167
นิติบุคคลอาคารชุดสมนึกแมนชั่น
โดยสาร
600
60
4/4
1
168
หจก. สอาดลำปาง
โดยสาร
1000
60
7/7
1
          "
บรรทุก
1000
60
4/4
1
          "      ( ห้างลัคกี้ )
บรรทุก
600
6
3/3
1
จ.ศรีสะเกษ
169
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
  -  อาคารโรงซักฟอก
ส่งของ D/W FLOORTYPE
400
25
4/4
1
170
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
6
2/2
1
171
โรงแรมพรหมพิมาน
โดยสาร
450
60
6/6
1
"
โดยสาร
450
90
7/7
1
172
โรงพยาบาลขุขันธ์
บรรทุกกึ่งโดยสาร 
1000
6
2/2
1
173
บจก.กิจเจริญการ์เมนท์ ( 1993 )
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
8./4
3/3
1
174
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ส่งของ D/W FLOORTYPE
300
25
5/5
1
175
หจก.ชัยโทรทัศน์อีเล็คทริคเวิร์ล  จ.ศรีสะเกษ
บรรทุกกึ่งโดยสาร
750
6.6
2/2
1
จ.สงขลา
176
ธนาทิพย์อพาร์ทเมนท์
โดยสาร
630
60
8/8
3
จ.สุราษฎร์ธานี
177
บจก.บรรจงการเคหะ
โดยสาร
600
60
3/3
3
จ. สมุทรสาคร
178
บจก.นำเจริญอะไหล่กรุงเทพ  ( โรงงาน )
บรรทุกกึ่งโดยสาร
900
45
3/3
1
"                    (  โรงงาน ) 
บรรทุกกึ่งโดยสาร
1000
30
3/3
1
จ. สระบุรี
179
บจก.ปูนซิเมนต์ไทย ( มหาชน )  โรงงานเขาวง
โดยสาร
2000
60
7/7
2
"
โดยสาร
2000
60
7/4
1
180
บจก.ปูนซิเมนต์ไทย ( มหาชน )  โรงงานแก่งคอย
โดยสาร
550
60
5/5
1
"
บรรทุก
550
60
6/6
1
181
บจก.ปูนซิเมนต์ไทย ( มหาชน ) โรงงานท่าหลวง
โดยสาร
400
45
3/3
2
"
โดยสาร
400
45
2/2
2
"
โดยสาร
1500
45
3/3
1
"
โดยสาร
2000
90
9/9
2
182
หจก.กังจั๊งฮวด
โดยสาร
450
60
6/6
1
183
ร้านไหลซินเฮง
โดยสาร
450
45
4/5
1
184
บจก.ลี พัฒนาอาหารสัตว์
บรรทุก
1000
25
6/6
1
"
บรรทุก
2000
45
4/4
1
185
บจก.ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น (โรงงานซันแอร์โรว์ )
ส่งของ
100
25
2/2
1
"
ส่งของ
100
25
2/2
1
"
ส่งของ
100
25
2/2
1
186
ร้านวิศวภัณฑ์  ( อ.เมือง )
บรรทุก
1000
30
3/3
1
จ.สกลนคร
187
โรงพยาบาลสว่างแดนดิน
ส่งของ D/W TABLE TYPE
150
25
2/2
1
จ.สุพรรณบุรี
188
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่  17
  -  อาคารผู้ป่วย    90  เตียง
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
4/4
1
  -  อาคารผู้ป่วย  120  เตียง
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
4/4
2
  -  อาคารเภสัชกรรม 
ส่งของ
200
25
2/2
1
  -  อาคารคลังพัสดุและซ่อมบำรุง
ส่งของ
300
25
4/4
1
  -  อาคารอุบัติเหตุ  7  ชั้น 
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
7/7
2
  -  อาคารผู้ป่วย   114  เตียง
โดยสารเตียงคนไข้
1000
60
5/5
2
  -  อาคารโรงอาหาร
ส่งของ
200
25
2/2
2
189
บจก.นาซ่า ช็อปปิ้งมอลล์
โดยสาร
1000
60
5/5
1
"
บันไดเลื่อน
9000/H
30
4
จ.  สุรินทร์
190
โรงพยาบาลสุรินทร์
  -  อาคารเภสัชกรรม
บรรทุก
100
60
4/4
1
  -  อาคารโรงซักฟอก
บรรทุก
200
25
2/2
1
  -  อาคารชันสูตรโรคและคลังโลหิต
โดยสาร
1000
60
5/5
1
  -  อาคารคลังพัสดุ 2 ชั้น
ส่งของ
500
15
2/2
1
191
หจก.ชัยอีเล็คทริค
บรรทุก
1000
30
4/4
1
192
 สถาบันราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ 
ส่งของ
300
30
3/3
1
จ.  สมุทรปราการ
193
โรงพยาบาลบางนา  2  กม. 23
โดยสารเตียงคนไข้
750
60
7/7
2
"
ลิฟท์บริการ
630
60
7/7
1
"
โดยสาร
450
45
2/2
1
"
บรรทุก
100
20
7/7
1
194
อาคารบัญชาแมนชั่น
โดยสาร
340
45
5/5
1
"
โดยสาร
550
60
7/7
2
"
โดยสาร
550
60
7/7
1
195
บจก.พิระโยธยาน์ศรี ( บัญชาแมนชั่น )
โดยสาร
450
60
5/5
1
196
คุณสุทรรศน์  โสภณวัฒน
โดยสาร
1000
60
6/6
1
197
 บริษัท  เอ็ม .ซี.ดี.การพิมพ์ ( ประเทศไทย )
โดยสาร
1000
60
3/3
1
 ( นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.14 บี )
จ.  อุบลราชธานี
198
อุบลวิทยาคาร
บรรทุก
700
60
4/4
1
199
หจก.ชวนชัยเดช
ส่งของ
550
30
4/4
1
จ. อ่างทอง
200
บจก.ทรงชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตัคชั่น
  - อาคารเพรซิเดนท์ไรซ์ ไซโล
บรรทุก
1500
30
5/5
1
จ.อุตรดิตถ์
201
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
  - อาคารเรือนต้นสัก
โดยสาร
1000
60
4/4
1
  - อาคารภูมิราชภัฏ
โดยสาร
1000
60
9/9
3
  - อาคารภูมิราชภัฏ
โดยสาร / B
1000
60
9/9
1
  - อาคารศูนย์วิทยบริการ  6  ชั้น
โดยสาร
1000
60
6/6
1
202
 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 - อาคารคลอดและพักผู้ป่วย
บรรทุกเตียงคนไข้
1000
60
4/4
1
 - อาคารหอพักแพทย์
โดยสาร
750
60
5/5
1
 - อาคารผู้ป่วยพิเศษ  60  เตียง
บรรทุกเตียงคนไข้
1000
60
5/5
2
 - อาคารศัลยกรรม ( เก่า )
บรรทุกเตียงคนไข้
750
60
4/4
1
 - อาคารคลังพัสดุและซ่อมบำรุง  3  ชั้น
 D/W FLOOR TYPE
300
15
4/4
1
 - อาคารเภสัชกรรม
 D/W FLOOR TYPE
200
30
3/3
1
203
 บริษัท  ศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด
โดยสาร
550
60
4/4
1
ประเทศมาเลเซีย
204
NORTH  ELEVATOR  SMD BHD AMERICAN
ส่งอาหาร
100
25
2/2
1
CHILIS  KUALALUMPER
205
SKYLINE  ELEVATOR (S) PTE  LTD.
ส่งอาหาร
100
25
2/2
1
206
NORTH  ELEVATOR  SMD BHD PENANG
ส่งอาหาร
100
60
4/4
1